Chương trình Đối tác

Lợi nhuận lên đến $45 Doanh thu Chênh lệch

Chương trình Đối tác

We offer our customers an amazing opportunity to develop their own business based on recommending our trading services to their contacts within the span of our Partnership Program. Our partners receive an attractive compensation for each client successfully added to the SuperForex trading family. SuperForex places a wide range of products at your disposal, including a ready-made website for your business, a selection of attractive promo materials to help you populate it, and an affiliate link to track your full partner statistics, so that you may identify the best strategy for doing business as a SuperForex partner. All our partners take part in the Golden Challenge.

Lợi ích khi là Đối tác của Chúng tôi

Điều quan trọng rằng đối tác của chúng tôi có thể tận dụng những lợi ích không ngừng mở rộng sẽ giúp cho việc kinh doanh của bạn thịnh vượng:

Chú ý: các Đối tác sẽ gửi cho chúng tôi chi tiết tất cả các sự kiện kế hoạch và chúng tôi sẽ thảo luận với họ.

Loại hình Đối tác

 • Đối tác Đa cấp độ

  Chương trình Đối tác Đa cấp độ là một chương trình liên kết cung cấp nhiều cơ hội nhằm kiếm lợi nhuận so với những chương trình tiêu chuẩn.

 • Local Depositor

  Nếu bạn thực hiện đầu tư tập trung vào trao đổi tiền tệ trực tuyến hoặc các dịch vụ chuyển tiền và muốn trở thành đối tác của chúng tôi, bạn có thể thu hút nhiều khách hàng mới đến với chúng tôi và hưởng lợi ích từ việc nạp và rút tiền từ tài khoản giao dịch.

 • Đại diện Khu vực

  Khi trở thành một Nhân viên hoặc một Đại diện Khu vực, bạn sẽ quản lý một văn phòng nội địa và đại diện cho thương hiệu của chúng tôi tại khu vực của bạn. Hơn nữa, bạn sẽ chịu trách nhiệm tổ chức những khóa đào tạo và hội thảo tại văn phòng của chúng tôi.

 • Introducing Broker (IB)

  Nhà môi giới giới thiệu (IB) là hình thức đối tác cao cấp của SuperForex. Về bản chất, một IB sẽ giới thiệu cho chúng tôi khách hàng của họ nhằm mục đích thu hút khách hàng mới đến với SuperForex.

 • Đối tác Đa cấp độ

  Chương trình Đối tác Đa cấp độ là một chương trình liên kết cung cấp nhiều cơ hội nhằm kiếm lợi nhuận so với những chương trình tiêu chuẩn.

 • Local Depositor

  Nếu bạn thực hiện đầu tư tập trung vào trao đổi tiền tệ trực tuyến hoặc các dịch vụ chuyển tiền và muốn trở thành đối tác của chúng tôi, bạn có thể thu hút nhiều khách hàng mới đến với chúng tôi và hưởng lợi ích từ việc nạp và rút tiền từ tài khoản giao dịch.

 • Đại diện Khu vực

  Khi trở thành một Nhân viên hoặc một Đại diện Khu vực, bạn sẽ quản lý một văn phòng nội địa và đại diện cho thương hiệu của chúng tôi tại khu vực của bạn. Hơn nữa, bạn sẽ chịu trách nhiệm tổ chức những khóa đào tạo và hội thảo tại văn phòng của chúng tôi.

 • Introducing Broker (IB)

  Nhà môi giới giới thiệu (IB) là hình thức đối tác cao cấp của SuperForex. Về bản chất, một IB sẽ giới thiệu cho chúng tôi khách hàng của họ nhằm mục đích thu hút khách hàng mới đến với SuperForex.

 • Đối tác Đa cấp độ

  Chương trình Đối tác Đa cấp độ là một chương trình liên kết cung cấp nhiều cơ hội nhằm kiếm lợi nhuận so với những chương trình tiêu chuẩn.

 • Local Depositor

  Nếu bạn thực hiện đầu tư tập trung vào trao đổi tiền tệ trực tuyến hoặc các dịch vụ chuyển tiền và muốn trở thành đối tác của chúng tôi, bạn có thể thu hút nhiều khách hàng mới đến với chúng tôi và hưởng lợi ích từ việc nạp và rút tiền từ tài khoản giao dịch.

Bạn Có thể Bắt đầu Ngay bây giờ

Bước 1

Trở thành một đối tác SuperForex.

Bước 2

Nhận tài liệu quảng bá, website đặc biệt và đường link độc nhất từ chúng tôi.

Bước 3

Bắt đầu sử dụng những tài liệu này nhằm thu hút khách hàng mới và hướng khách hàng đến website của chúng tôi.

Bước 4

Kiếm hoa hồng đối với từng người mà bạn giới thiệu, người đó phải mở tài khoản thực và thực hiện nạp tiền.

Bước 5

Tiền hoa hồng của bạn sẽ tăng lên cùng với khối lượng đã giao dịch bởi khách hàng liên kết của bạn.

Bước 6

Nếu bất kỳ khách hàng liên kết nào của bạn trở thành đối tác, thì bạn cũng sẽ nhận được lợi nhuận từ giao dịch của khách hàng liên kết đó.